Magazynowanie

pawel-chmielewski-magazyn-1
Paweł Chmielewski, Kierownik magazynów.

PROFARM PS dysponuje nowoczesnymi magazynami, będącymi własnością Spółki. Mając na uwadze bezpieczeństwo nieruchomości cały teren jak i magazyny objęte są ochroną fizyczną, systemem alarmowym oraz monitoringiem telewizji przemysłowej (CCTV). Wstęp do budynków i pomieszczeń jest ograniczony i rejestrowany poprzez system kontroli dostępu. Posiadamy magazyny dla produktów wymagających temperatury 15-25°C oraz chłodnie do przechowywania produktów w temperaturze 2-8°C. Pojemność pomieszczeń magazynowych to 2000 palet ambient i do 300 w temperaturze 2-8°C. W ramach kompleksu magazynowego wydzielone są osobne magazyny – depozytowy, produktów kontrolowanych i importera.

Hala magazynowa grzana i chłodzona jest niezależnymi urządzeniami, skonfigurowanymi tak, że nawet w wypadku awarii połowy z nich żądane warunki pozostają utrzymane na odpowiednim poziomie. Temperatura i wilgotność monitorowane 24godz./dobę z możliwością zdalnego podglądu są archiwizowane i przechowywane przez okres 5 lat. We wszystkich magazynach zainstalowano dwa niezależne systemy alarmowe, które w przypadku awarii któregoś z urządzeń lub pojawienia się odchyleń od zadanych parametrów przesyłają informacje do wyznaczonych osób (SMS, mail, informacja do agencji ochrony), a te działając zgodnie z zapisami procedur Systemu Zarządzania Jakością podejmują właściwe działania mające na celu usunięcie awarii.

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywanych produktów, zarówno własnych jak i powierzonych, rooftopy, sprężarki i pozostałe urządzenia odpowiadające za utrzymanie właściwej temperatury, a także serwery umożliwiające działanie systemu IT sterującego pracą magazynu, podłączone są do agregatów prądotwórczych, zapewniających nieprzerwane działanie urządzeń także w razie zaniku zasilania z sieci energetycznej.

Wszystkie urządzenia, pomieszczenia, system IT oraz zachodzące w magazynach procesy zostały skwalifikowane a same magazyny zmapowane przez niezależną certyfikowaną jednostkę w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i prawidłowego rozkładu temperatur w całym magazynie.

Przeprojektowany do naszych potrzeb, walidowany system IT daje pewność, że spełniamy wymagania nowego DPD. Mamy możliwość pełnej kontroli nad każdym przechowywanym opakowaniem i jego historią. System pilnuje przestrzegania zasady FEFO i blokuje wydanie produktów ze zbyt krótką datą przydatności.